Kzy Mobilya

Mağaza

KVKK

KVKK ( Kişisel Verileri Koruma Kanunu )

Veri Sorumlusu

 

KZY Mobilya ‘’https://kzymobilya.com.tr/’’

KZY Mobilya olarak ‘’KZY Mobilya.com’’ kullanıcıları ve KZY Mobilya müşterileri için 6698 sayılı kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) dahilinde kişisel verilerin işlenmesi, saklanması, aktarılması ve diğer süreçler için Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metnini hazırladık. KZY Mobilya ilgili mevzuatlar ve yasal düzenlemeler çerçevesinde kişisel verileri işler, saklar ve aktarır.

KZY Mobilya KVKK süreçlerinde burada yer alan Aydınlatma Metni ’ne sadık kalır. KZY Mobilya şirket politikaları gereği Aydınlatma Metin’inde yasal mevzuatlara sadık kalarak değişiklik yapabilir, yapılan değişiklikler yayınlandıktan sonra derhal geçerlilik kazanır.

 • KZY Mobilya KVKK Kapsamı

KZY Mobilya tarafından açık isimle satış yapılan bütün satış platformları, online kanallar, online formlar işbu politika içerisinde yer alan KVKK politikasına uygun olarak veri toplama / işleme süreçlerini sürdürür.
KZY Mobilya şirket çalışanları dışında online kanalları kullanan kullanıcılar (site içi gezinme, form doldurma, ürün satın alma, müşteri kayıt ve benzeri) bu politikayı esas olarak alabilecektir.

2.İşlenen Kişisel Veriler ve Veri Kategorileri

İşbu politika iki farklı kategori üzerinde işlenen veriler içindir

 1. Müşteriler:Ad – Soyad, Doğum Tarihi, Cinsiyet, T.C. Kimlik Numarası, E-Posta Adresi, Fatura & Teslimat Adresleri, Cep Telefonu Numarası, Uyuşmazlık Olması Halinde Dava Dosyasındaki Bilgiler, İhtarnameler, Adli ve İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, Fatura Bilgileri, Talep Bilgileri, Sipariş Bilgileri, Müşteri Yorumları, IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Kullanıcı Adı Bilgileri, Şifre Bilgileri, Trafik Verileri, Şifrelenmiş Kredi Kartı Bilgileri, Banka Hesap / IBAN Numarası Bilgileri, Çağrı Merkezi Ses Kayıtları, Konum Bilgileri
 2. Çevrimiçi Kullanıcılar: IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Log Bilgileri, Şifre ve Parola İşlemlerine Dair Kayıtlar, Bilgisayar Ekran Kayıtları(IP Odaklı), Giriş Yapılan Cihazın IMEI Numarası, Giriş Yapılan Cihazın MAC Adresi

 

 • Kişisel Verilerin Kullanım Amaçları

1.KZY Mobilya finans ve muhasebe departmanlarının görevini yerine getirmesi, yasal mevzuatlara uygunluk

2.KZY Mobilya tarafından verilen hizmetlerde ürün / hizmet sürekliliğinin sağlanması

3.KZY Mobilya sorumluluğunda olan hukuk işlerinin takibi, yürütülmesi ve benzeri işlemlerin yapılması

4.Firma tarafından müşteri iletişiminin sağlanması, departmanlar arası bilgi aktarımının yapılması

5.Firma tarafından satış sonrası desteğin sorunsuz olarak sağlanması

6.KZY Mobilya pazarlama departmanı tarafından reklam, kampanya, promosyon ve diğer benzer aktivitelerinin sağlanması

7.Şirket politikaları gereği arşiv faaliyetlerinin tamamlanması

8.Satış öncesi ve sonrasında gereken üyelik süreçlerinin yapılabilmesi, sözleşmelerin geçerlilik kazanması

9.Müşteri tarafından yapılacak / yapılan olan şikayetlerin / önerilerin / fikirlerin takibinin yapılması

10.Ticari olarak KZY Mobilya tarafından belirlenen stratejilerin tamamlanabilmesi

11.KZY Mobilyanın sorumlu olduğu yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi aktarımı yapabilmesi(gerekli durumlarda)

12.KZY Mobilya sorumluluğunda olan bilgi güvenliği süreçlerinin eksiksiz olarak yürütülmesi, tamamlanması

 1. Müşteri ilişkilerini geliştirmek

o KZY Mobilya Kişisel Verileri Nasıl Topluyor?

KZY Mobilya internet sitesi üzerinde yer alan üyelik formları / bilgi formları, kayıt olan kullanıcıların tercihe bağlı olarak doldurduğu bilgi kutucukları, KZY Mobilya üzerinden tüketiciyle yapılan sözleşmeler, KZY Mobilya tarafından yapılan kampanyalara katılan tüketiciler, KZY Mobilya üzerinde yer alan üçüncü taraf kimlik doğrulama sistemlerini kullanan tüketiciler vasıtasıyla bilgi toplama işlemleri / süreçleri tamamlanmaktadır.

3.Kişisel Verilerin İşlenmesi İçin Takip Edilen Hukuki Sebepler

KZY Mobilya KVKK’nın 5. Maddesinde açık olarak belirtilen amaçların gerçekleştirilesi için kişisel verilerin işlenmesi sürecini takip eder.

1.Kanunlar tarafından açıkça öngörülmesi

2.KZY Mobilya tarafında gerçekleştirilen bir işlem için sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin gerekmesi

3.KZY Mobilyanın işbu sözleşme içerisinde kullanılan ‘’veri sorumlusu’’ sıfatı için gerekli hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi, zorunlu olması

 1. KZY Mobilyanın meşru menfaatler için tüketici/kullanıcının temel ve hak özgürlüklerine zarar vermeden bilgi işleme süreci yürütmesi

KZY Mobilya tarafından işlenen veriler yukardaki amaçları takip ederek sağlanmaktadır. Bu amaçlar dışında olan haller için rıza metni içerisinde açık bir şekilde alınan ‘’rıza / izin’’ süreçleri takip edilmektedir.

 • Özel Nitelikli Verilerin İşlenmesi

KZY Mobilya KVKK kapsamında ‘’özel nitelikli kişisel veriler’’ olarak sınıflandırılan bilgileri, ekstra hassasiyet, teknik ve idari sorumlulukları gözeterek ele almaktadır. Bu veriler KZY Mobilya tarafından KVKK’ya uygun olarak, gerekli prosedürlerin takip edilmesi sonucunda işlenmektedir. İşbu aydınlatma metninde yer aldığı üzere kullanıcılar, özel verilerinin işlenmesi süreci hakkında KZY Mobilya KVKK başvuru formunu kullanarak daha fazla bilgi alabilir.

4.Kişisel Verilerin Aktarılası / Paylaşılması

KZY Mobilya veri sorumlusu olarak depoladığı, sakladığı, işlediği verileri işbu politika içerisinde yer alan sınırlar içerisinde aktarabilmekte / paylaşabilmektedir. KVKK mevzuatına uygun olan belirli sınır ve ölçüler içinde gerçekleşen bilgi paylaşımı, açık olarak alınan rızalar dışında işbu politika içerisinde yer alan bilgilere göre gerçekleşmektedir.

KZY Mobilya ticari faaliyetlerini sorunsuz olarak yürütebilmek, geliştirebilmek, müşteri memnuniyeti sağlamak için farklı ticari kuruluşlarla işbirliği ve bilgi paylaşımı yapabilmektedir. Veri sorumlusu olan KZY Mobilya, grup şirketleri, tedarikçiler, alt yükleniciler, özel kurum ve kuruluşlarla Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuatını takip ederek bilgi paylaşımı yapabilmektedir.

İşbu politika KZY Mobilya’nın kamu ve hukuk tüzel kişilerine, gerekli mevzuat içi durumların oluşması durumunda sorumluluğunu yerine getireceğini açık olarak beyan etmektedir. Kamu ve diğer yetkili kuruşlardan gelen ‘’hukuki yetki’’ kapsamında KZY Mobilya bilgi paylaşımı yapaktadır.

Şirket olarak KZY Mobilya online platformlarını kullanan kullanıcıların ve müşterilerimizin kişisel verilerine önem veriyoruz. Bu nedenle şirket politikamızı bilgi paylaşımı hususunda kanuni sınırlarla beraber etik sınırlar içerisinde tutmaya gayret ediyor / önem veriyoruz.

KZY Mobilya KVKK 5. Ve 8. Maddelerini takip ederek, açık rızanızın olmadığı durumlarda kişisel bilgi paylaşımı yapmak durumunda kalabilmektedir. Ayrıntılı bilgi için KVKK 5. Ve 8. Maddeyi inceleyebilirsiniz.

KZY Mobilya Kişisel Verilerin Korunması ve Kişi Hakları

KZY Mobilya şirket politikası gereğince kullanıcı ve kişi haklarına özel olarak önem verir. KVK Kanunu 11. Maddesinde açık olarak belirtilen bütün haklar veri sorumlusu tarafından takip edilir. Kullanıcılar ve müşterilerimiz için takip ettiğimiz / uyguladığımız hak durumları şunlardır:

 • Kullanıcı / müşteri tarafından verilerin işlenip / işlenmediğine dair detaylı olarak bilgi alınabilmesi
 • KZY Mobilya bünyesinde işlenen bütün kişisel veriler için bilgi talep edilmesi
 • KVK Kanunu ve şirket politikaları kapsamında işlenen verilerin açık olarak kullanım amacı, kullanım amacının uygunluğu
 • KZY Mobilya tarafından kişisel verilerin paylaşım sürecine dair bilgi alma
 • Kullanıcının bilgisi herhangi kamu / özel / tüzel / ticari kişiyle paylaşılmışsa, süreçle ilgili bilgi alma
 • Müşteri ve kullanıcı talebi üzerine veri tabanında yanlış/hatalı yer alan bilginin düzeltilmesi
 • KVKK kapsamında yer alan 7. Maddeye göre kişisel verilerin kimliksizleştirilmesi, yok edilmesi, silinmesi ve benzeri işlemlerin yapılmasını talep etme / süreç hakkında bilgi alma
 • KZY Mobilya tarafından otomatik olarak işlenen verilerde kullanıcı aleyhine bir durum oluşması halinde durumun düzeltilmesini talep etme, itiraz etme
 • KVK Kanununda yer alan mevzuatların dışına çıkılarak veri işlenmesi durumunda, ortaya çıkan zararın giderilmesini talep etme, itiraz etme
 1. KZY Mobilya Kişisel Verilerin Depolanması ve Yok Edilmesi

KZY Mobilya olarak kullanıcılara ve müşterilere ait kişisel verilerin depolanması / yok edilmesi süreçlerinde titiz bir süreç izliyoruz. KVK Kanunu 7. Maddeyi takip ederek

 • İşlenen kişisel verilerin işlenme nedeni olan sebep/durum/sonucun ortadan kalkması
 • Kişisel veri sahibi tarafından haklı talepte bulunulması,
 • KZY Mobilya tarafından haklı talepte bulunulması,
 • KVK Kanunu kapsamında yer alan diğer maddeler

veri yok etme / kimliksizleştirme işlemleri gerçekleşmektedir. KZY Mobilya verileri belirli durumlarda silebilmekte, yok edebilmekte ya da kimliksizleştirebilmektedir.

28.10.2017 tarihli 30224 sayılı Resmi Gazete yayınında yer alan mevzuata uygun olarak hareket eden KZY Mobilya, KVK kapsamında uygun görülen yok etme, silme, kimliksizleştirme yöntemlerini benimser.

KZY Mobilya Kişisel Verilerin İşlenme Prensiplerinde Hangi Süreçleri Takip Ediyor?

KZY Mobilya kişisel verilerin işlenme süreçlerinde etik durumlara ve yasal mevzuatlara uygun olarak hareket eder. Şirket olarak izlediğimiz veri işleme çerçeveleri şunlardır:

 • Kullanıcı politikalarını güncel ve doğru olarak sahiplenmek, doğru kullanımı sürdürmek
 • Kullanıcının açık, şeffaf ve meşru beyanını takip ederek bilgi toplama / saklama / işleme süreçlerini tamamlamak
 • Etik ve hukuki sorumlulukları dikkatle takip etmek
 • İşbu politika içerisinde belirtilen amaçlara sadık kalmak, sınır ve ölçüleri net olarak belirlemek
 • Bu politika içerisinde yer alan kavram ve diğer tüm ilkelere uygunluk

KZY Mobilya KVK Kanunu Kapsamında İletişim / Başvuru / Diğer İşlemler

KZY Mobilya KVK Kanunu kapsamında bilgi edinme hakkını kullanmak isteyen müşteri / kullanıcılar için aşağıda yer alan iletişim adreslerini aktif olarak kullanmaktadır. KZY Mobilya işbu sözleşme içerisinde yer alan iletişim kanallarına KVK Kapsamında belirtilen sürelere uygun olarak dönüş sağlamakla yükümlüdür.

 

[Firma İsmi / marka]  Kişisel Veriler Politikası

Kişisel Veriler Kanunu hakkında genel bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra KVKK olarak anılacaktır) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. KVKK’nun bir kısmı yayın tarihinde, bir kısmı ise 7 Ekim 2016’da yürürlüğe girmiştir.

Veri sorumlusu sıfatıyla bilgilendirme

6698 sayılı KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu sayfada açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin ne şekilde işlenebileceği

6698 sayılı KVKK uyarınca, Firmamız ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak, veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri

Paylaştığınız kişisel veriler,

Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için;

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yapılarak hazırlanan 26.08.2015 tarihli 29457 sayılı RG’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı RG’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek için;

Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için;

Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için;

6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir. Kişisel verilerinizin aktarılabileceği üçüncü kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme Yukarıda belirtilen amaçlarla, Firmamız ile paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; başta Firmamızın e-ticaret altyapısını sağlayan IdeaSoft Yazılım San. ve Tic. A.Ş. olmak üzere, tedarikçiler, kargo şirketleri gibi sunulan hizmetler ile ilgili kişi ve kuruluşlar, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet alınan, iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerinizin toplanma şekli

Kişisel verileriniz,

Firmamız internet sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar aracılığıyla ad, soyad, TC kimlik numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde;Satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, şubelerimiz, tedarikçilerimiz, diğer satış kanalları, kağıt üzerindeki formlar, kartvizitler, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan;Firmamız ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan;Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformlarından paylaşıma açık profil ve verilerden; işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

KVKK yürürlüğe girmeden önce elde edilen kişisel verileriniz

KVKK’nun yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce, üyelik, elektronik ileti izni, ürün / hizmet satın alma ve diğer şekillerde hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz de bu belgede düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılması

Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, yukarıda sayılan yöntemlerden herhangi birisi ile toplanmış kişisel verileriniz KVKK kapsamında kalmak kaydıyla ve sözleşme amaçlarına uygun olarak yurtdışında bulunan (Kişisel Veriler Kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelere)  hizmet aracılarına da aktarılabilecektir.

Kişisel verilerin saklanması ve korunması

Kişisel verileriniz, Firmamız nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nun 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Firmamız, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

Kişisel verilerin güncel ve doğru tutulması

KVKK’nun 4. maddesi uyarınca Firmamızın kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Firmamızın yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Müşterilerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması veya web sitesi / mobil uygulama üzerinden güncellemesi gerekmektedir.

6698 sayılı KVKK uyarınca kişisel veri sahibinin hakları

6698 sayılı KVKK 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir: Kişisel Veri Sahibi, Firmamıza (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;


Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.  […………….] Ticaret Odası’nın [……………………..]  sicil sayısında kayıtlı, [………………………..]  MERSİS numarasına sahip, [……………………………………………………………..]  adresinde bulunan [Firma tam ünvanı], KVKK kapsamında Veri Sorumlusu’dur. Firmamız tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ve bu belgenin bulunduğu internet adresinde ilan edilecektir.   Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini aşağıdaki iletişim kanallarından herhangi birisine yöneltebilir:

 

E.posta: […………………….]

 

Telefon: […………………….]

 

Faks: [………………………..]